Regulamin korzystania z serwisu morskie-domki.pl

Witamy Państwa na stronie Serwisu: morskie-domki.pl.

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu: morskie-domki.pl określa zasady korzystania z niego przez Użytkowników.
 2. Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są: Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies, dostępne w osobnych zakładkach na stronie Serwisu.
 3. Administratorem Serwisu jest firma POZYTYWNI 
  z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11, 84-210 Kopalino.
 4. Aby korzystać ze strony Serwisu należy zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami: Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookies.

§ 1 Definicje

 1. Serwis – platforma internetowa pod adresem: www.morskie-domki.pl prowadzona przez firmę POZYTYWNI z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11,
  84-210 Kopalino.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu: morskie-domki.pl, osoba zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług oferowanych na stronie Serwisu.
 3. Formularz kontaktowy – formularz służący do kontaktu z Właścicielem Serwisu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferowanych przez niego usług, umieszczony na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”, poprzez który Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Rezerwacja- oferta złożona przez Użytkownika Serwisu właścicielowi Serwisu w celu wynajęcia domku/domków we wskazanym przez Użytkownika terminie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie – potwierdzona przez właściciela Serwisu i opłacona przez Użytkownika (poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu lub całości kwoty wynajmu na konto wskazane przez właściciela Serwisu). Przez potwierdzenie rezerwacji rozumie się przy tym potwierdzenie przez właściciela Serwisu lub upoważnioną przez niego osobę, w formie mailowej lub telefonicznej, wskazanego przez Użytkownika terminu wynajmu.
 5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Strona Serwisu przedstawia ofertę właściciela Serwisu wynajmu domków w Kopalinie oraz umożliwia Użytkownikowi złożenie oferty ich rezerwacji, a także kontakt
  z właścicielem Serwisu.
 2. W celu jak najlepszej prezentacji swojej oferty właściciel Serwisu przedstawia zdjęcia
  i dokładne opisy domków, ich otoczenia i wyposażenia, adres domków, a także cennik wynajmu i kalendarz dostępnych, wolnych terminów.
 3. Na stronie Serwisu znajduje się formularz kontaktowy oraz dane poczty elektronicznej
  i telefon, służące do kontaktu w sprawie dokonania rezerwacji.

§ 3 Rezerwacja

 1. Aby dokonać rezerwacji domku/domków w wybranym terminie, należy skontaktować się przy pomocy formularza kontaktowego, mailowo na adres: morskiedomkikopalino@gmail.com lub telefonicznie pod nr: 793 996 996
  Dla ułatwienia zamieściliśmy w zakładce: Kontakt kalendarz dostępnych, wolnych terminów.
 2. Po wysłaniu przez Użytkownika oferty rezerwacji, właściciel Serwisu lub upoważniona przez niego osoba skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji (drogą mailową i/lub telefonicznie na podany w formularzu kontaktowym, w przesłanym mailu adres mailowy lub telefon.
 3. Ostateczna rezerwacja wynajęcia domku/domków we wskazanym przez Użytkownika terminie zostanie dokonana przez właściciela Serwisu po wpłaceniu przez Użytkownika zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu lub całości kwoty wynajmu, na konto bankowe wskazane przez Właściciela Serwisu w potwierdzeniu rezerwacji
  Przez potwierdzenie rezerwacji rozumie się przy tym potwierdzenie w formie mailowej
  lub telefonicznej przez właściciela Serwisu lub upoważnioną przez niego osobę, wskazanego przez Użytkownika terminu wynajmu.

§ 3 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez właściciela Serwisu danych Użytkownika.
 2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Właściciela Serwisu stanowi dane osobowe.
 3. Właściciel Serwisu zbiera dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego znajdujący się na stronie Serwisu lub wiadomości email wysłanej na adres: morskiedomkikopalino@gmail.com oraz na podstawie dokonania rezerwacji najmu domku/domków, których najem świadczy właściciel Serwisu:
  morskie-domki.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych dostępne są w zakładce: Polityka Prywatności.

§ 4 Polityka plików cookies

 1. Strona Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Po wejściu przez Użytkownika na stronę Serwisu pojawia się komunikat, informujący o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Szczegółowa informacja dotycząca plików cookies, wskazująca czym są pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o ich wykorzystywaniu przez stronę oraz w zakładce: „Polityka plików cookies”.
 3. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

§ 5 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania ofert handlowych (marketingowych) od Właściciela Serwisu dotyczących oferowanej przez niego usługi wynajmu domków.
  W tym celu Użytkownik wyraża zgodę, zaznaczając wskazane na stronie Serwisu pole (okienko).
 2. Poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert handlowych (marketingowych), wyraża On zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie wynajmu domków, świadczonej przez właściciela Serwisu, na wskazany adres mailowy i/lub telefon.
 3. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdej chwili odwołana. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych (marketingowych), kontaktując się w tym celu z właścicielem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej: morskiedomkikopalino@gmail.com  lub telefonicznie: 793 996 996.

§ 6 Środki bezpieczeństwa

 1. Właściciel Serwisu traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkownika z najwyższą wagą, w związku z czym wdrożył i stosuje odpowiednie: fizyczne, administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika przed nieupoważnionym lub nielegalnym dostępem do nich, wykorzystaniem ich oraz ujawnieniem, a także przed ich przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją bądź zniszczeniem.